Skip to content

Disrupt yourself: boost je persoonlijke ontwikkeling

“Disrupting yourself is critical to avoiding stagnation, being overtaken by low-end entrants (i.e. younger, faster workers) and fast tracking your personal and career worth.”

Misschien kwam je terug van vakantie en realiseerde je je dat het tijd is voor wat anders. Zo gaan die dingen. Of je vindt zelfs dat het helemaal anders moet. Wellicht is er een idee of onderwerp in je hoofd komen bovendrijven waar je wat mee wil/moet. Daar is het dan nu de tijd voor. Het feit is dat je in beweging moet blijven om bij te blijven. Op zeker spelen geeft niet altijd de zekerheid die je wenst. Het is tijd ‘to disrupt yourself’!

In een wereld die zo dynamisch is en zich non-lineair ontwikkelt, zit succes niet altijd in een lineaire aanpak. Een van de beste modellen om grip te krijgen op een non-lineaire wereld is de S-curve. Het helpt begrijpen waarom en in welke snelheid ideeën en producten zich verspreiden binnen culturen. Waar iets in eerste instantie langzaam lijkt te ontwikkelen, kan na het bereiken van het zogeheten tipping point omslaan in hypergrowth. Tot een moment van verzadiging optreedt.

In haar boek Disrupt Yourself gebruikt Whitney Johnson dit model voor persoonlijke ontwikkeling. Het model verklaart waarom sommige mensen snel verveeld zijn als de boel (project, product, functie) eenmaal draait. De grote beloning (dopamine) zit in de steile leercurve tijdens de fase van hypergroei. Wie uitgedaagd wil blijven worden doet er goed aan deze patronen te herkennen en wanneer de leercurve afzwakt een nieuwe S-curve te vinden. Of zoals Johnson schrijft: to catch a new wave. 

Johnson identificeerde zeven variabelen die effectieve disruptors omarmen:

  • taking the right risks
  • Playing to your distinctive strengths 
  • Embracing constraints 
  • Battling entitlement
  • Stepping back to grow
  • Giving failure its due
  • Being discovery driven

Taking the right risks

Het begin van de S-curve is niet de meeste energie gevende fase. Je kunt nog niet op je ervaring leunen en je brein zit nog niet in een flow. Het eerste wat je je moet afvragen is: wat wil ik bereiken. Of: wat is de job to be done? Investeer in het opbouwen van een netwerk om je idee te kunnen toetsen en wellicht de juiste mensen om je heen te verzamelen. Johnson noemt haar social media uitingen de ‘knowledge worker’s pheromones’. Bij nieuwe dingen horen risico’s. En wat blijkt: marktrisico wint het van competitief risico. Ofwel: opbotsen tegen een concurrent in een bestaande markt blijkt risicovoller dan instappen in een nieuwe markt waar sprake is van een latente behoefte. Wie deze behoefte als eerste ziet en de stap zet, is spekkoper als het tipping point bereikt wordt. Dat vraagt om kunnen omgaan met onzekerheid. Mensen die dat kunnen herken je vaak aan snel werken, groot dromen en creatief denken. 

Playing to your distinctive strengths 

Als de job to be done helder is komt het erop aan jouw eigen onderscheidende sterke punten hieraan te koppelen. Als disruptor moet je weten welke dat zijn en hoe je ze inzet. Het kunnen vaardigheden zijn die jou anders maakte als kind of die je als kind hebt ontwikkeld om met de omgeving om te kunnen gaan en nu toepast in je werk. Het kunnen vaardigheden zijn die ervoor zorgen dat je in je element bent, bijvoorbeeld les geven of schrijven. Soms worden ze je duidelijk uit wat jou frustreert in anderen (hoe moeilijk kan het zijn!?), of uit complimenten die je ontvangt. Maar dan….hoe ga je ze inzetten in een nieuw gebied wat per definitie onderaan de s-curve begint. Waar alles nieuw is en je jezelf een beeld moet vormen. Er is geen tekort aan jobs to be done zegt Johnson, “but there is only one for you. The right problems are those that you somehow feel called to solve.” Vertrouw dus op je intuïtie.

Embracing constraints 

Hoe fijn het ook is om onbeperkte middelen te hebben…beperkingen bieden vaak juist structuur in de chaos van entropie. Als alles kan, wat doen je dan eerst? Onze geest heeft een ongelooflijke leercapaciteit, maar zoekt ook constant naar beperkingen. Beperkingen leren je sneller wat de beste aanpak is voor een probleem. Beperkingen zorgen ook voor focus. En creativiteit. Het zit vaak in tijd, kennis en geld. Je zult moeten werken met wat je hebt. Wat kan wél? Zorg ervoor dat je van jezelf niet onnodig een slachtoffer maakt. Denk: hoe gaat dit me helpen in plaats van  waarom overkomt mij dit? Kies je mindset zorgvuldig. Verander indien nodig de aanpak van wat je tot nu toe deed. En reframe je beperking naar “ik kan het, mits”. 

Kortom: omarm beperkingen, want “constraints keep us grounded and staying grounded gives us traction.” 

Battling entitlement

Het wordt lastig innoveren als je vindt dat alles je maar moet komen aanwaaien, omdat je er recht op hebt. Vanwege je achtergrond, je opleiding of je prestaties. Probeer je ego in te dammen en wees nederig. Je doet er verstandig aan buiten je bubbel te stappen en mensen te ontmoeten die anders zijn dan jij. Dat gaat je een bredere blik en daarmee een completere blik op de wereld geven. Onderaan de curve heb je weliswaar vertrouwelingen nodig, mensen met wie je kunt lezen en schrijven. Maar als een en ander op de rit is, zoek dan actief naar een ander geluid, zodat je niet verstrikt raakt in je eigen net. Dankbaar zijn voor wat je hebt (bereikt) kan ook een goed middel zijn om bij de les te blijven. 

Stepping back to grow

“Sometimes the only way up is down”. Soms moet je een pas op de plaats maken in plaats van blijven knallen (op wellicht een doodlopende weg). Disruptie draait per definitie om stappen zijwaarts, terug of naar beneden. Maar als je lekker in een flow zit wordt het steeds lastiger om stil te staan en je te bezinnen. Misschien sta je bovenaan de ladder, en is het daarom juist tijd om over te stappen naar een nieuwe ladder. Denk aan organisaties die innovaties elders wegwuifden omdat ze een ogenschijnlijk onaantastbare marktpositie hadden. Het kan verkeren. Wen eraan dat comfort een signaal voor je kan zijn om je te herbezinnen.

Giving failure its due

“Failure is only the opportunity more intelligently to begin again.” Nieuwe wegen, vragen om een andere aanpak. En een andere aanpak betekent experimenteren, testen, opnieuw beginnen. Je credo moet niet zijn óf het gaat kunnen maar wannéér het gaat lukken. Je mag verdrietig zijn en teleurgesteld en dan raap je jezelf weer op. Maar dat kan een lange adem vragen. Wanneer we prestaties van anderen zien, weten we niet wat daar aan vooraf is gegaan en welke tegenslagen iemand heeft moeten overwinnen. Door social media kun je zomaar het beeld hebben dat een goed idee meteen de wind mee krijgt. Helaas werkt het niet zo. Leer gracieus vallen en wat je erdoor geleerd hebt in te zetten.

Being discovery driven

Als pionier bewandel je een pad dat nog geen pad was totdat jij erop liep. Je krijgt geen feedback of je nog op het juiste pad zit, dus je zult het moeten hebben van je eigen drijfveren en nieuwsgierigheid. Disruptie laat zich niet plannen op een conventionele manier. Het is een ontdekkingsreis die je soms een stap vooruit of een stap achteruit laat zetten, of je vraagt iets aan te passen. Vertrouw op je innerlijk kompas en trek er dan op uit.

Vastgeroest? Verveeld? Onrustig? Go go go!

Wil jij graag graag een adviesgesprek?

Vul je telefoonnummer in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

    Back To Top