Skip to content

Learning agility: competentie van de toekomst?

“patroonherkenning onderscheidt de besten van de rest”

In de wereld van learning en development en assessments duikt steeds vaker ‘learning agility’ op; simpelweg ‘weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen’.

Assessments zijn bedoeld om succes van een medewerker in de toekomst te voorspellen. De toekomst is alleen steeds weerbarstiger. Of je nou elke relevante competentie uit een profiel hebt weten te halen of niet: de wereld waarin de kandidaat ze moet laten zien verandert sneller dan ooit. IQ en competenties volstaan niet meer. Learning agility kan een indicator zijn of de kandidaat zijn kennis en vaardigheden ook in onbekende situaties kan toepassen. Sterker nog: learning agility blijkt een betere voorspeller van succes dan IQ en competenties.

Learning agility als performance indicator

The Corporate Leadership Council levert daar bewijs voor met een onderzoek waaruit blijkt dat minder dan 30% van de huidige high performers het potentieel heeft in een hogere functie te excelleren. Organisaties doen er dus goed aan learning agility toe te voegen aan een assessment bij MD trajecten. Het is een betrouwbare indicator van leiderschapspotentieel omdat ‘learning agile mensen’ excelleren in het destilleren van relevante informatie uit hun ervaring en dit kunnen toepassen in nieuwe situaties, ofwel patronen herkennen in de ene situatie en die toe kunnen passen in een onbekende situatie.

Learning agility en duurzame inzetbaarheid

Learning agility is niet alleen relevant voor leiderschapspotentieel. Voor iedereen geldt dat de wereld alsmaar complexer wordt. Daarnaast zien we op de werkvloer het einde naderen van het traditionele functieprofiel en het ontstaan van rollen en meer projectmatig werken. Dat brengt onzekerheid met zich mee en kan medewerkers oncomfortabel maken. Wie de learning agility van zijn medewerkers kent, kan daar naar handelen en duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers bevorderen.

5 facetten

Nieuw is learning agility zeker niet. Eichinger en Lombardo (wellicht bekend van de 70-20-10 regel) doen in 2000 al onderzoek naar learning agility wat in 2004 leidt tot het artikel “learning agility is a prime indicator of potential”. Hun onderzoeksinstrument – ‘the Choices Architect” – is gericht op vier facetten van learning agility:

  • mental agility: kritisch denkvermogen om complexe problemen te kunnen doorgronden en oplossingsrichtingen te genereren door het maken van nieuwe verbindingen
  • people agility: open-minded, tolerant, het begriipen van en in verbinding staan met anderen
  • change agility: genieten van experimenteren, nieuwsgierig, effectief omgaan met het discomfort van verandering
  • results agility: gedreven, anderen inspireren resultaat te halen, zelfverzekerd voorkomen

Hier is inmiddels een vijfde facet aan toegevoegd, die de andere facetten versterkt:

  • self awareness: mate van reflectievermogen en zelfkennis.

‘Learning agile mensen’ zoeken actief ervaringen op om van te leren, houden van complexe problemen en uitdagingen omdat ze het leuk vinden hier de essentie uit te destilleren, presteren beter omdat ze zich snel nieuwe vaardigheden eigen maken.

Agile werken vraagt learning agility

Veel organisaties hebben innovatie en flexibiliteit in hun bedrijfscompetenties staan. Lean en agile werken zien velen als een stap in de goede richting. Maar agile werken vraagt medewerkers die hier in mee kunnen. Het verdient dus zeker aanbeveling om hier bij stil te staan zodat je tijdig de juiste interventies kan doen.

Zonder assessment is learning agility ook zichtbaar: wie zijn wel en niet in staat kennis toe te passen in nieuwe situaties (het transfer-vraagstuk bij opleidingen) of wie worden als eerste getriggerd door complexe vraagstukken? Zorg dat je weet wie je learning agile mensen zijn: zij hebben de juiste bagage voor de toekomst.

Bronnen:
http://www.kornferryinstitute.com/sites/all/files//documents/briefings-magazine-download/Learning%20Agility%20as%20a%20Prime%20Indicator%20of%20Potential%20.pdf
http://www.successfactors.com/static/docs/LearningAgility.pdf

Aanvullend:
https://davidjaxon.wordpress.com/2015/02/06/how-to-test-job-candidates-for-learning-agility/
https://hbr.org/2015/06/improve-your-ability-to-learn
http://www.kornferry.com/media/lominger_pdf/Faces_of_learning_agility_presentation.pdf

BewarenBewaren

Wil jij graag graag een adviesgesprek?

Vul je telefoonnummer in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

    Back To Top