Skip to content

Ja, ook jij bent creatief

Veel mensen vinden creativiteit en innovatie iets magisch. Waar komen al die goede ideeën toch vandaan? Toch heb ik veel mensen verbaasd zien staan over hun eigen creativiteit. Want iedereen is creatief. Het gaat om de juiste setting, de juiste mindset, de juiste vraag en de juiste procesbegeleiding (en borging!).

Wie eenmaal ervaren heeft wat voor creatieve denkkracht er in een team of afdeling zit, leert ook makkelijker omdenken en kansen te zien in plaats van beperkingen.

De juiste setting
Wie aan de slag wil met het creatief vermogen van zichzelf of het eigen team doet er goed aan dit in een formele setting te doen in een innovatieproces onder begeleiding en niet in een vrije brainstormsessie. Zelf werd ik altijd nerveus als er gebrainstormd moest worden: zou ik stomme dingen zeggen? Zou ik überhaupt iets kunnen zeggen? Met de juiste opzet hoeft niemand zich ongemakkelijk te voelen: er wordt een veilige sfeer neergezet en deelnemers worden meegenomen in het proces.

De juiste mindset
De begeleider van zo’n proces zal eerst zorgen dat de waan van de dag wegvalt. Goede ideeën verstoppen zich in kieren en gaten die niet boven komen als ze bedolven zijn onder to do lijstjes. Eenvoudige denkoefeningen zorgen ervoor dat er ruimte in je hoofd ontstaat. Een innovatiesessie plan je ook niet voor een uurtje in: je hebt een dagdeel nodig om ook daadwerkelijk waardevolle output te hebben. Wie het experiment aan wil, gaat eerst een half uur mediteren: uit een recent onderzoek van een psychologe aan de Universiteit van Leiden blijkt dat dat je brein creatief maakt. Maar dat is wellicht meer iets voor gevorderden.

De juiste vraag
Ook een creatief proces (of juist) vraagt focus. Door de probleemstelling met elkaar helder te formuleren wordt de essentie duidelijk: wat is nou echt de vraag? Vanuit creatief denken giet je de vraag in de vorm: “hoe kunnen we….” Hoe kunnen we de samenwerking van onze teams verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er geen gebouwen meer leegstaan? Hoe kunnen we ons proces X verkorten?

Het proces
Als deelnemers in een goede flow zijn gebracht begint de zogenaamde ideeëndump: zo geef je ruimte aan alle voor de hand liggende ideeën en oplossingen van je probleem. Dit is waar de meeste brainstormsessies stoppen. De begeleider zal vervolgens een interventie doen die voor een andere kijk op het probleem zorgt, een andere invalshoek, een onverwachte twist. Het vraagt een open houding om nieuw ingebrachte ideeën te ontvangen of zelfs op voort te borduren. Of het realiseerbaar is, volgt echter later. De procesbegeleider zal samen met de deelnemers alle ideeën clusteren en ranken en zorgen dat er een idee op tafel ligt waar mee aan de slag gegaan kan worden.

In mijn ervaring met het begeleiden van dit soort sessies weet ik dat er een ongekende energie los komt. We worden allemaal blij van het denken in kansen en mogelijkheden! Deze mindset kan ook gaan doorwerken in andere aspecten van het werk.

Tip!
Meer info over het organiseren van dit soort sessies vind je op ynnovate.it waar honderden ‘Ynnovators’ zich belangeloos inzetten voor innovatie binnen het sociaal domein.

Wil jij graag graag een adviesgesprek?

Vul je telefoonnummer in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

    Back To Top